• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 61 مهمان آنلاین داریم
ندایان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 09 تیر 1391 ساعت 17:51

ندا:


ندا    رسید   زدرگاه   حضرت باری                              که از غرور به ارکان هستیت تاری

اگرچه پند به مغرور چون تو بی‌اثر است                         که جرم غَرّه فتادن ز اوج تا «سقر» است

* * *

و  لیک  بهر  دگر  بندگان    ظاهربین                            دچار شک شده نومید بر وصال یقین

ز سرّ خلقت پیغمبران سخن گویم                               به اختصار و کنایت نه بر علَن گویم

 

رسولان:


وجود   پاک  رسولان دو زندگی دارند                           اگرکه با دگران شاخه‌های یک دارند

ولیک ریشه و بنیادشان بر افلاک است                         نه چون نهال وجود بشر که بر خاک است

نهال  جان   رسولان  ز نور  سیرابند                            نه چون نهال زمینی که تشنۀ آبند

ننوشد   ار   که  ز دریای  ابرها  باران                          فتد ز پای چو خشکیده نی شود بی‌جان

یکی به تیشه و یا ارّه نیمه‌نیمه کند                            یکی به مطبخ و در زیر دیگ هیمه کند

جوانه‌های نهالان ساحت ملکوت                               نیند مثل خس و خار وادی برهوت

گر از حیات مجازیش قطع ریشه شود                         یکی جوانۀ جانش هزار بیشه شود

* * *

فروغ فائض مهر مرا خموشی نیست                         چو آفتاب که پنهان ز پرده‌پوشی نیست

* * *

فروغ جان پیمبر همیشه تابانست                            اگر که جسم شریفش زدیده پنهانست

 

ندا:


ندا رسید که ای بندۀ نخوانده کتاب                          ز تار و پود تصوّر برخ کشیده نقاب

تو از کتاب رسولان من نه‌ئی آگاه                            براه آورد آن بنده‌ای که بُد گمراه

* * *

رموز حکمت من در کتاب پنهانست                          کلید آن کف هر بنده عقل و ایمانست

کتاب شهپر اوج کمال هر بشرست                         مزیّت بشریت همین ز گاو و خر است

کتاب مشعل ما پیش پای گمشدگان                      کلید باغ بهشت اندر آن شده است نهان

علی‌الخصوص کتاب مبیّن ما قرآن                           که آخرینِ کتابست و آخرین برهان

* * *

پس از صحیفۀ تورات و مصحف انجیل                       کتاب کامل ما هست تحفۀ جبریل

که آن کلام بود آخرین ودیعت ما                            در آن نهفته ز حکمت همه حقیقت ما

هر آن دلی که شود زآن صحیفه نورانی                   کجا نهد دل و دیده براه شیطانی

ز فیض فرصت از آن گر کس اغتنام نکرد                   مگو که حق به بشر فیض خود تمام نکرد!

* * *

تو هم کتاب فراوان ‌شان کنی تدوین                      از آن هرآنچه بود ناروا کنی تلقین

همه وساوس و نابخردی، هوسبازی                      ز شهوت و شره و آز صحنه‌پردازی

که هر ورق ز یکی رهزن هزار دل است                   هزار رهرو وامانده زآن درون گل است

محرّک شهوات و منافی حسنات                          ولی زکلک تو بر تشنگان چو آب حیات

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 21 آذر 1391 ساعت 06:16