• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 55 مهمان آنلاین داریم
ندای اول مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 09 تیر 1391 ساعت 17:26

ندا:


ندا  رسید  که  آدم کمال خلقت ماست               وجود او همه معلول محض علّت ماست

* * *

سئوال کرد که تکوینش از چه معجون است           طبیعتش بچه سرحدّ و مرز مقرون است

* * *

ندا رسید   وجودی  ز  جمع  اضداد  است             مرّکب از بد و نیک است و داد و بیداد است

دلی   به  سینه  چو آیینه با  صفا   دارد               که   پرتوی   ز   تجلّی   ذات     ما  دارد

سری پر از همه سودای عشق و آزادی                دو   دست‌های    توانا   برای    آبادی

دو   پا  که  تا  بنوردد  بسیط  عالم  را                 بزیر   پای   نهد   هرچه  دجله  و یم  را

دو دیده همچو دو دریای بی‌کرانۀ نور                   دو بازوان قوی پر زخون و قدرت و زور

* * *

سئوال    کرد   ز  دیگر  غرائز  بدنش                  وظایف همه هریک که چیست کار و فنش

* * *

ندا رسید غرائز در آن فراوان است                      وظیفۀ همه آن‌ها حفاظت جان است

* * *

زجهل و وسوسه جوشید در سرش سودا            کزین وجود چه ظاهر شود بجز غوغا!

چنین وجود که میدان فتنه و جنگ است              که هر غریزه بیک آخشیج و آهنگ است

از این تناقض و بی‌اعتدالی و اضداد                    چگونه جلوه کند جز شرارت و بیداد

فضولباشی غافل زفرط خیره‌سری                     بری ز فیض سکوت و به قیل و قال جری

ادامه داد سئوالات بی‌سر و ته را                      چو کودکی که به صحرا نموده گم ره را

اساس کار بشر اختیار یا زور است؟                   میان معرکه مختار یا که مجبور است؟

بقاء انسب نوع بشر زناشوئی است                   توالد است و تناسل وصال هم‌جوئی است

وصال مرد و  زن  و  زادن  نتاج و ولد                   به مهر خدمت آن‌ها ز مهد تا به لحد

سئوال کرد زن و مرد را تفاوت چیست؟               ندا رسید به تکوینشان تفاوت نیست.

سرشت‌شان ملکوتی است یا که حیوانی است؟ مرکّب است از این هردو اصل و انسانی است؟

* * *

ندا رسید بهر پرسش و بهر ابهام!                   کجا قبول کند حرف حقّ را خودکام!

چگونه بهر بقا امتداد نسل کنند؟                    سلف چگونه به اخلاف ربط و وصل کنند؟

ولیک فرق به تدوین‌شان فراوان است               همین فریق اساس بقای انسان است

سئوال کرد ز وصل دو عنصر متضاد                  چسان پدید شود بنده‌ای فرشته نهاد

خود این تضاد غریزی اساس مشکل‌هاست       چوآب دشمن آتش چو خار در گُل‌هاست

چو ذات عنصر هر اصل وصل خود جوید             کجا   زبیخ   دو   پیوند  یک  شجر  روید!

چسان عصارۀ آمیزه‌های ناهمسان                 ز  حکم   خالق  یکتای  خود بَرَد فرمان

گهی به حیطۀ عقل و گهی بمرز جنون            چرا که هردو عجین است در غریزه و خون

اگر که فطرت او خیر و سر به صلح و صفاست    غرائز دگرش رو‌ به‌ سوی جور و جفاست

چگونه زورق  بی‌بادبان  درون  طوفان              رسد بساحل امن و امان ز یک فرمان!

دو پهلوان قوی پنجه یک وجود ضعیف              یکی اسیر بدست  دو   زورمند  حریف

که  تا  کدام  رباید  ز چنگ آن دگری               کشد  دو  غول  بیابانیش   بدربدری

چه اعتدال در این خلق تا ملک کردد!              زچاه  تن  برهد  راهی  فلک  گردد!

مَلَک از آن بری از کین و ضعف یا زور است         که اصل زاد و نهادش ز مطلق نور است

از آن اسیر عناد و دچار وسوسه نیست          که در کتاب وجودش جدال و سفسطه نیست

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 21 آذر 1391 ساعت 05:18