• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان آنلاین داریم
زمزمه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 23 بهمن 1391 ساعت 02:30

 

زمزمه


بنام لایزال ذات یزدان                                       که جز او نیست کس را دل گروگان

یکی یکتا که جز او هرچه فانی است                   همه معزول، او در حکمرانی است

سرِ سرها به پیشش در گریبان                         چو طفل گنگ مجرم در دبستان

نه تاری بر وجودش سهو و نسیان                      نه عارض بر کمالش عیب و نقصان

تنور گرم خورشیدش دمادم                              نه افزونی پذیرد ، نی شود کم

نه در منظومۀ نظمش تضادی                            نه در مجموعۀ عزمش عنادی

فراپیش قطار کاروانها                                     درخشانیده عقل ساربانها

رسولانش بکف خورشید ایمان                           چو تورات و چو انجیل و چو قرآن

هر آن با پاکی و دانش قرین است                     بدرگاهش عزیز و برترین است

هر آن جبّار و اصحاب گناه است                        غریب و رانده از آن بارگاه است

زبان آموز طفل گنگ خامه                                ز پژواکش خروشان جان نامه

اگر نی نالد و نی زن، دم از اوست                     حیات عالم از او ، آدم از اوست

فروتابیده از بالا سخن را                                  وزان کرده مزیّن انجمن را

سرای جان عاشق زو منّور                              بلوح جان، جمال او مصوّر

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 25 بهمن 1391 ساعت 19:56