• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 44 مهمان آنلاین داریم
فریادها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 05 آذر 1391 ساعت 20:00

 

فریادها

 

چند ملیون قطره در هر لحظه اشک از دیدگان

همچو باران میچکید از دیدگان بردگان

چند ملیون آه مظلومانه در هردم زدن

آه مظلومانۀ پیر و جوان و مرد و زن

چند ملیون بانگ خشم آهنگ خون و انقلاب

خشمهای روح محبوس پریشان در عذاب

چند ملیون دست بسته ، پای خسته بی پناه

تیره اختر بردگان بی پناه و بی گناه

چند ملیون جان و لیکن جان بر لب آمده

جان بر لب از عذاب و رنج و از تب آمده

چشم بر راه امید و آرزوها دوخته

در میان دوزخ قانون ننگین سوخته

منجی خود را طلب میداشتند از آسمان

چند ملیون برده در هر لحظه یکدل یکزبان

اینهمه حرمان وجدان سوز و این فریادها

بود در گوش عدالت در صحاری بادها

چند ملیون شیون از آن چند ملیون مرد و زن

بود چون پتک گران بر پیکر هیزم شکن

جان بیدارش نمی آسود یکدم بی خیال

بیخیال این جنایت، این شقاوت، این وبال

این اسارتهای بی پایان قانون سیاه

زین جنایت پیشگی زین خیره رائی زین گناه