• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 45 مهمان آنلاین داریم
سکوت جنگل مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 20 آبان 1391 ساعت 06:51

 

سکوت جنگل

 

در سکوت جنگل انبوه آوای وحوش

میرسید از پرده های تیرگیّ شب بگوش

بانگ مظلومانۀ بیچاره آهوبرّگان

دور افتاده ز مادر ایستاده پای جان

ناله های لک لک بر بادرفته آشیان

ضجّۀ گنجشک از افعی ز لانه برده جان

زوزۀ روباه غارت گشته از جور گراز

شیون کبک دری در پنجۀ قهّار باز

نعرۀ ببر دمان از درّه های دوردست

غرّش ارغنده شیران غضب آلود مست

کودک هیزم شکن زان ناله ها و نعره ها

منتقل میشد خیالش بر حیات برده ها

اندک اندک ناله های جان گزای بردگان

زیر بار محنت و اندوه و جور بی کران

از درون تیره زندانهای پرخوف و شکنج

در میان دخمه های سرد پر اندوه و رنج

شیون اطفال معصوم سیاه گرسنه

نالۀ زنهای بیمار و علیل و برهنه