• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 32 مهمان آنلاین داریم
وطن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 20:39

 

وطن

 

 

کودک هیزم شکن میدید مام میهنش

کرده گوش آسمانرا کر ز آه و شیونش

پر گشوده بر حیات و جان مردم جغد جنگ

رُسته از خون جوانان لاله های سرخرنگ

عهد و پیمان مودّت بسته مرگ و مرده شور

فکر هستی مرده در سرها بغیر از فکر گور

آدمی چون چارپا در معرض بیع و شرا

از ستمکش سلب گشته شکوه و چون و چرا

برده داران گرم عیش و بردگان در پای گور

رتق و فتق کار کشور هست با عدوان و زور

خلق با قانون جنگل آکل و مأکول هم

برده ها مأکول و آکل برده داران دژم

مرگ چون باد خزان بر گلشن جانها وزان

خوی انسانی مبّدل گشته بر خوی ددان

سنگر قانون گزاری در تیول اغنیاء

کارشان تصویب قانون طبق رای اقویا

هر که شرّ دیگران میخواهد اندر خیر خویش

هیچکس در شادی و لذّت نخواهد غیر خویش

وضع و حال میهن هیزم شکن اینگونه بود

کارها از صدر تا ذیلش همه وارونه بود