• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 41 مهمان آنلاین داریم
عقاب جنگل مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 20:38

 

عقاب جنگل

 

قهرمان ما از آنروزیکه بر دنیا رسید

جز مشّقتهای طاقت کُش درین دنیا ندید

خویشتن را از برای دیگران از یاد برد

در مصاف زندگی تا گوی عدل و داد برد

او میان رنج و راحت، خوب و زشت و ننگ و نام

قرعه زد بر نام ،نام و پشت و پا بر نفس خام

او که خود پروردۀ آغوش فقر و رنج بود

دشمن نابردن رنج از برای گنج بود

او که در آغوش فقر و محنت و غم زاده بود

جان گروگان رفاه غم کشان بنهاده بود

قهرمان آهنین عزم و بلند آهنگ ما

آهنین عزم و بلند آهنگ با فرهنگ ما

در اوان کودکی در قعر جنگل روز و شب

بود با هیزم شکستن در عذاب و در تعب

کودکی در بردباری همچو پیر سالمند

گوئیا طی کرده دانشگاه هر اندرز و پند

بود با انبوه حیوانات جنگل مهربان

گاه نان خوردن بحیوانات هم میداد نان

لب فروبسته گشاده بازوان از بهر کار

کار را در قعر جنگل کرده بهر خود شعار