• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 39 مهمان آنلاین داریم
دانشگاه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 14 آبان 1391 ساعت 18:33

 

دانشگاه

 

فارغ التّحصیل عالیقدر دانشگاه فقر

گشت واقف بر رموز و مشکلات راه فقر

چون مجاز از پیشگاه حضرت استاد شد

از کلاس درس دانشگاه حق آزاد شد

چونکه وجدان نهاد خفته اش بیدار گشت

در ره وجدان و حق آمادۀ پیکار گشت

ای کران زنجیرهای جور از هم واشوید

بردگان پای در زنجیر هم آوا شوید

ای شما آزدگان پای در زنجیرها

بردگان ای تازیانه خورده از جان سیرها

ای بآغل ها بجای چارپایان خفته ها

ای بزندانها جبین از نور خور بنهفته ها

ای گنه ناکرده در نیران دوزخ سوخته

جای بوسه از کشیده گونه ها افروخته

ای ذخیره کرده گنج کینه ها در سینه ها

جغدهای شوم در ویرانسرای کینه ها

بردگان ای لکّه های ننگ تاریخ بشر

ای بچشم برده دار از دام بیمقدارتر