• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 49 مهمان آنلاین داریم
رنجها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 14 آبان 1391 ساعت 18:10

 

رنجها

 

گر که از پا در نیارد مرد را رنج و محن

"آبراهام لینکلن" گردد قهرمان بت شکن

گر نلغزد پای طفل فقر اندر تیرگی

ور نگردد مبتلای تنبلی و بی رگی

گر غبار ننگ نپذیرد ز سیر روزگار

ور نیالاید دل و جان  در نهان و آشکار

گر نباشد ناخلف فرزند با ایمان تو

نگرود گر بر تباهی نگسلد پیمان تو

گر نگردد چیره بر طبعش فساد و تیرگی

سوق ندهد گر تمنّاها به ننگ و خیرگی

نگسلاند گر عجولانه طناب صبر را

ور قماط خود نگرداند حجاب ابر را

گر نجوید در پناه زهر افیون کام خویش

نفس سرکش را نماید زیر رانها رام خویش

گر نگردد آسمانی همتّش از بیش و کم

ور بسختیها نگردد بندۀ اندوه و غم

گر ندزدد گاو دهقانی برای عیش و نوش

ور ببندد از نگاه خوبرویان چشم و گوش

اینچنین طفل از دو آغوش بزرگ فقر و رنج

میشود اکسیر و گردد بی نیاز از مال و گنج

" آبراهام لینکلن" از پستان تو نوشید شیر

تا که در پیکار آزادی و حق شد شیر گیر