• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 47 مهمان آنلاین داریم
خانه حماسۀ هیزم شکن گاهوارۀ فقر
گاهوارۀ فقر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 14 آبان 1391 ساعت 18:09

 

گاهوارۀ فقر

 

فقر، ای گهوارۀ زیبای مردان جهان

مخزن پرقیمت گنجینه های جاودان

ای تو چون مادر نوابغ جمله فرزندان تو

اینهمه آثار هستی در جهان از آن تو

گر نپروردی تو در آغوش خود فرزندها

کی بشر آزاد میشد از فساد و بندها

شیر محنت گر نمیدادی تو بر طفل هنر

زینهمه آثار جاویدان کجا بودی اثر

فقر دانشگاه شاگردان بد بنیاد نیست

جای هر کج طبع و بی آهنگ و استعداد نیست

فقر دانشگاه مردان بزرگ عالم است

آن بزرگانی که وصفش هرچه من گویم کم است

فقر استاد بزرگ مردم خود ساخته

چهر جاویدانشان با دست او پرداخته

جاهلان با سعی شاگردان او دانا شده

چشم جان آدمی با سعی شان بینا شده

آنچه آثار تمدّن بود و هست ازآن اوست

یادگار جاودان جمله شاگردان اوست