• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان آنلاین داریم
خانه حماسۀ ظلمت شکن پیغمبر صلح
پیغمبر صلح مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 18 مهر 1391 ساعت 06:01

 

پیغمبر صلح

 

ای آنکه چنین در غم فردای جهانی

ز آیندﮤ ابناء بشر دل نگرانی

بر محتضر صلح چنین فاتحه خوانی

اینم عجب آید که ندانند و ندانی

سازندﮤ فردای جهانست معلم

پیغمبر صلح است و امانست معلم

در کاخ ملل کاینهمه داننده رجالند

از دشمنی و جنگ در اندوه و ملالند

در ختم چنین فاجعه در فکر و خیالند

ای کاش بدانند پی امر محالند

تعبیر چنین خواب گرانست معلم

پیغمبر صلح است و امانست معلم

او ریشه کن خار کهن کشتۀ جنگ است

او خلع کن اسلحه و توپ و تفنگ است

او خاتمه بخشنده به هر خفّت و ننگ است

او خالق هر ایده و هر نقشه و هنگ است

انگیزه هر عزم نهانست معلم

پیغمبر صلح است و امانست معلم

جز او که نگارندﮤ تصویر نهاد است

جز او که زدایندﮤ کین است و عناد است

جز او که فزایندﮤ انصاف و وداد است

جز او که عدوی ستم و جهل و فساد است

آری عدوی بی خردانست معلم

پیغمبر صلح است و امانست معلم

کس را چه توانایی تسخیر روانست

جز او که نگارندۀ انگیزۀ جانست

در خلوت جان همه او زمزمه خوانست

گر حاذق مرهم نه ور نیزه پرانست

صورتگر فردای جهانست معلم

پیغمبر صلح است و امانست معلم