• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 17 مهمان آنلاین داریم
راز تعلیم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 18 مهر 1391 ساعت 06:00

 

راز تعلیم

 

از آن فخّار ما چونان سبوایم

بدست تو امانت های اوایم

تراود آنچه ریزی در سبوها

اگر با هم برادر یا عدو ایم

آنکه بر نوع بشر اندیشه القا میکند

لوحۀ کردارها تقریر و انشا میکند

چون مشاعر ملهم از اندیشه و ز انگیزه هاست

فاعل آن را ناخودآگاهانه اجرا میکند

معلم گر نداند راز تعلیم

مطالب را کند با زور تفهیم

چنین پرورده در  کار حکومت

جماعت را کند با زور تسلیم

الا ای نی زن نای روانها

فروزانندۀ  قندیل جانها

خم و پیچ چرای گله ها را

به صحراها بیاموز از شبانها

به شاگردان بگو ما جان پاکیم

چو گوهرها نهان در قعر خاکیم

برون آرند اگر گوهر شناسان

درخشان همچو مهر تابناکیم

در آر از ریشه خار کینه ها را

میفروزان تنور سینه ها را

چرا، از گرد و خاک رخش رستم

مکّدر میکنی آئینه ها را