• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 19 مهمان آنلاین داریم
محاصره مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 18 مهر 1391 ساعت 05:55

 

محاصره

 

خدا را ! این خراب آباد عالم را عمارت کن

ازین درمانده ابناء بشر رفع اسارت کن

فساد و بت پرستی جانشین داد و دین گشته

الا ای بت شکن برخیز اعمال رسالت کن

نه بینی پاره سنگ کفّه میزان قانون را

تو بی تبعیض شاهین برتر از وی عدالت کن

تمّدن جانور را از دژم خوئی عقم کرده

بشر خون میخورد باری تو محو این خجالت کن

صفوف جهل و گمراهی ز هر شش سو کمین کرده

درین پیکار جاویدان تقّلای شهادت کن

کلید گنجها را اهرمن بر گردن افکنده

تو ای گنجور دانش فکر مفتاح سعادت کن

بشر در مکتب دیوان عدوی یکدگر گشته

عمو! بین برادرزاده ها ختم عداوت کن

چه پروا داری از ظلمت چو مشعلدار ایمانی

تو شیری جهل رو به عزم هیجا با شهامت کن

گناه آلودگان غرقه در دریای شهوت را

چو موسی خرق عادت غرق امواج ندامت کن

بشر در بطن مام زندگی نازاده میمیرد

تو رفع شبهه زین مولود سر تا پا حقارت کن

تو رغم عنکبوتان تا طناب دار میبافند

ز سرها ریشه کن خار تباهی و شرارت کن