• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان آنلاین داریم
تاریخ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 18 مهر 1391 ساعت 05:53

 

تاریخ

 

ز طبخ مردم آزاران پیشین

به شاگردان مده حلوای شیرین

چو دل ها شد پر از شهد شرارت

برون ناید از آن جز تلخی کین

مده بر دست نادان تیغ برّان

که گیتی سازد از خون بحر عمّان

بده چاقوی جرّاحی که بخشد

هزاران محتضر را جان و درمان

چه مجعول و چه نازیباست تاریخ

چنان جاسوس صد سیماست تاریخ

صداقت زین دغل باور مدارید

عجب کذّاب و بی پرواست تاریخ

دبستان پرورشگاه روان است

نمایشگاه فردای جهان است

از این اعجاز خلقت تا چه سازد

معّلم کو بهین سازندگان است

الا ای مرشد دزد و عسس ها

مناعت ها، تمسّک ها، هوس ها

زکندو کام ده بر تلخ کامان

اگر خواهی امان بهر مگس ها

یکی گردن کش و پیمان شکن بود

ز دستش در فغان فرزند و زن بود

معّلم معترف شد نزد قاضی

که تقصیرات این مجرم ز من بود