• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 20 مهمان آنلاین داریم
تقدیر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 18 مهر 1391 ساعت 05:46

 

تقدیر

 

مفاهیمی که در ذهن و ضمیر است

محّرک های هر برنا و پیر است

ازین مفهوم علّت را توان یافت

دو انسان از چه آزاد و اسیر است

همه مخلوق یک پروردگاریم

همه بار و بر یک شاخساریم

خدا خیر است و شرّ از خیر ناید

اگر خیریم و شرّ ز آموزگاریم

کلاس درس چونان چشمه سار است

سبوها تشنه کام و بی قرار است

چه بی پرواست آن سقای تنبل

که آب کوزه اش ناخوشگوار است

معلّم ای امانت دار هستی

کلید صلح دستی جنگ دستی

ز هشیاریّ تو ما هوشیاریم

و گر مستیم حاشا گر که مستی

سبوها تازه و پاک و تمیزند

برای کوزه گر یک یک عزیزند

عمو سقّا چه ریزی در سبوها

که بعضی تلخ چون آب مویزند

غذای تن اگر مسموم گردد

جهازات بدن مصدوم گردد

و گر  باشد غذای روح فاسد

تن و جان و روان معدوم گردد