• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان آنلاین داریم
رسالت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 18 مهر 1391 ساعت 05:35

 

رسالت

 

معلّم ای که نجات جهان رسالت تست

بهوش باش روان بشر امانت تست

هر آن ودیعه که خالق عطا نموده به خلق

حراست همه در حیطۀ ضمانت تست

اگر که بذر اصیلی ز کشت زار وجود

بخرمن آمده آن حاصل اصالت تُست

و گر به تلخه در آمیخته دریغ، دریغ

نعوذ بالله اگر کشتۀ خیانت تُست

اگر چه تلخه حصادِ وراثت است و محیط

هر آنچه هست نه دور از یَدِ دخالت تُست

اگر که خاک شده توتیا و سنگ طلا

ز یمن دانش و از پرتو ریاضت تُست

امیر اگر که شریف و وزیر اگر که نجیب

دو میوه ای که دو پیوندی از شرافت تُست

و گر پلید و زر اندوز و بد نهاد و شریر

یقین بدور ز تعلیم و از مهارت تُست

جهانیان ز غنیّ و فقیر و خرد و کلان

نه این مبالغه حاشا، که در کفالت تُست

اگر چو جانوران می درّند و می غّرند

غلط نگویم اگر موجب خجالت تُست

که هر نقیصه و معضل بود بکار جهان

کلید حلّ و کمالش کفِ کفایت تُست