• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 16 مهمان آنلاین داریم
لوح زرین مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 14 مهر 1391 ساعت 18:59

لوح زرّین

 

خیز بزن لوح زر بنام معلّم

پاس نگهدار از مقام معلّم

جامعه آسایش و رفاه نه بیند

نبود اگر زندگی به کام معلّم

آنکه نهاده قدم بدوش پیمبر

گفته منم بنده و غلام معلّم

جهل و جنون ره به انهدام سپارد

پیر خرد گر برد زمام معلّم

بی هنر از ذوق باده مست نگردد

گر ز گهر پر کنند جام معلّم

لشکر جهل و ستم ز پای در آید

گر که کشد تیغ از نیام معلّم

رمز بهشت و کلید باب جهنّم

هر دو نهان است در کلام معلّم

تا دگران چون مرامنامه نویسند

صلح و سعادت بود مرام معلّم

ایکه بدنبال گنج رنج بری رنج

گنج نهان زیر هر دو  گام معلّم

لشگر چنگیز و صَف سپاه سکندر

رام که گشته بجز که رام معلّم

گوهر فتح و ظفر سعادت و عزّت

کوکبۀ قبضه حسام معلّم

ای نشنیده پیام پیر خرد را

گوش فرادار بر پیام معلّم

ای که روان در سراغ آب بقائی

رمز بقایت بود دوام معلّم

بعد خداوند و والدین مکرّم

بر همه فرض است احترام معلّم

همّت اگر هست مان ز همّ همیمش

حشمت اگر هست ز احتشام معلّم

رونق ایوانمان ز دود چراغش

درهم و دینارمان ز وام معلّم

تا که حلال و بکام گشته ترا عمر

راحت و عشرت شده حرام معلّم

تا که شود جاودانه نام ونشانت

خیز بزن لوح زر بنام معلّم