• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 51 مهمان آنلاین داریم
تیره روزی ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 17 تیر 1391 ساعت 01:09

منشأ بدبختیها و تیره روزیها

 

الا ای سخن گستر بی نظیر                         عَلم کن قد خویش چون نرّه شیر

چو شمشیر این خامه را تیز کن                     مترس، از تملّق تو پرهیز کن

بکن چشم دیو خرافات را                             بزن گوش پیر خرابات را

که این پست مردان بیهوده گوی                    شغالان ترسوی پر های و هوی

یکی از می و جام گوید سخن                      همان می که سازد بشر ریشه کن

دگر گوید از ساغر آتشین                            کزو سرزد ایمان و عنوان و دین

یکی خواهد از مطرب خوش زبان                    درون جام جم خون نوشین روان!

دگر خواهد از شاهد نیک پی                        دف باربد در حرمگاه کی

یکی در سر دودۀ چرس و بنگ                      کند وصف کشتار تیمور لنگ

یکی هست محتاج بر یک سبو                      صدای نکیسا کند آرزو

یکی پر نموده چپق از حشیش                      کند ذم از طیلسان و کشیش

دگر کرده سوراخ وافور گم                            کند صحبت فتح سردار رم

یکی صرف فرموده تریاک را                           کند گردش حور و افلاک را

گهی آرد این بیت را بر زبان                           سر از تن گریزان بهر سو روان

بیا ساقی آن می که حال آورد                      کرامت فزاید کمال آورد

و حال آنکه آن می که پندار اوست                 همان باعث حالت زار اوست

نداند که می آب انگور نیست                        از آن می کسی زار و رنجور نیست

ولی آنچه این سفله انگاشته                        از او هرزه مهری بدل کاشته

سفاهت فزاید ملال آورد                             خجالت فزاید وبال آورد

بده کارگر دیلم تیز را                                  سپس دینام  وحشت انگیز را

که آتش زنم زیرو رو سازمش                        خرابات را پی بر اندازمش

در و پیکر شیره کش خانه را                         خم و ساقی و پیر و میخانه را

همان مرشد مست تریاک را                         سر منقل آن پیرهن چاک را

همان کاو جوانان رو زرد را                            از آن دود رنجور رو زرد را

گرفتار کرده است در دام خویش                    چو اژدر کشیده ابر کام خویش

همان کاو زنش پول افیون وی                       همه خرج الواتی و تون وی

ز راه گدایی فراهم کند                               بحاجت بر غیر قد خم کند

کجائی تو ای دوستدار بشر                          از آن ادّعاهات کو پس اثر

چه شد گلبول خون مردانگی                       نجوشد بدین گونه دیوانگی

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 23 بهمن 1391 ساعت 18:39