• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 51 مهمان آنلاین داریم
شبی با خیّام مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 17 تیر 1391 ساعت 00:40

شبی با خیّام

 

یک شبی خیّام را دیدم بخواب                      گفتم اورا کای جناب مستطاب

اینهمه تعریف جام و باده را                          چیست موجب کرده ای اندر کتاب؟

رنجه شو دارالمجانین را ببین                        مِی چگونه کرده آنان را خراب

صد نود آمار آن دیوانگان                              بوده است از خوردن جام شراب

یا برو تعداد مسلولین شهر                          کز همین می شد جگرهاشان کباب

کن نظر بر فرقۀ وافوریان                             جام می دارد چنان نایب مناب

شیخ صنعان را صلیب آویختن                       چیست باعث غیر این افشرده آب؟

دختر زرگر چه شاداب است و سرخ               این عزب را بین که چون آرد عذاب

درّۀ بستان جان است آب رز                        ریشه کَن سازد بشر را لا کتاب

مغز و اعصاب جوانان را ز بن                        می کند فاسد چنو پر غراب

ای خداوند زمین و آسمان                          ریشۀ رز را بسوزان با شتاب

گفت خیّام آن حکیم نکته دان                      کای جوان غافل از عمق و نهان

می نه آن زهر لبالب در خم است                 عقل بس دانا در این معنا گم است

آنچه من زآن نام بردم در کتاب                     خوردنش آباد سازد نی خراب

مستی آن می، ز خود هشیاری است           ترک خواب جمله جان بیداری است

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 23 بهمن 1391 ساعت 18:31