• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 50 مهمان آنلاین داریم
عشق وزیر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 17 تیر 1391 ساعت 00:33

عشق وزیر

 

 

خطبه سرا آنور کرگانه رود                                   نسل ورا  زادگه و خانه بود

از ثمر پشت دو فرزند داشت                                هم ثمر حنظل و هم قند داشت

بگذر از آن حنظل و بشنو ز قند                              گر چه به گردش می گسلانند چند

حوروشی دلبر مه پیکری                                     رهزن عقل و بتِ افزونگری

شهد لبش حرزِ عقیق یمن                                  پیکره سرلشکرِ سرو و چمن

دلبر شورش فکنی، آفتی                                    نادره الخلقه بتی، آیتی

حسن عجب قافیه از کف برید                               پیرهن قالب معنی درید

چونکه بر آمد مه اردیبهشت                                  لاله جگر خون شد و حیران گشت

کرد وزیری سفر از ملک ری                                   دست قضا کرد گرفتار وی

گفت چه خوب است به صحرا رویم                          از ره صحرا لب دریا رویم

یکدله نی بلکه بصد رشته جان                               هوش و خرد باخت بدیدار آن

عشق زد و رطل سیاست شکست                         با نگهی چشم وزارت ببست

عشق کجا لاف سیاست کجا                                عشق کجا هوش و کیاست کجا

پنجۀ عشق است، چو کوه گران                             غُرّش عشق است، چه شیر ژیان

هوش و خرد در کف او روبَه است                           حکمت از ین پیر چو طفلِ ره است

آنکه زد و خرقۀ صنعان درید                                   آنکه زلیخا به سر و جان خرید

آنکه به تدبیر و خرد شهره بود                               آنکه بصیر صد زهره بود

مشت محبّت زد و دیوانه شد                                آتش عشق آمد و پروانه شد

در چَه اندیشه بشد غوطه ور                                تا که کند چاره به وصلش مگر

چارۀ این کار بدهدار بود                                       زآنکه در آن ده سر وسر کار بود

باش درین غائله دم ساز من                                 لیک مکن فاش بکس راز من

دخت شبانی است در این دهکده                          بر دل من پرچم یغما زده

گر تو رسائی به وصالش ورا                                 محوکنید پیش جمالش مرا

می برمت مرکز و والی کنم                                 مصدر آموزش عالی کنم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 23 بهمن 1391 ساعت 06:54