• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 49 مهمان آنلاین داریم
خانه کلیّات بسیج خلخالی در محکمۀ وجدان
در محکمۀ وجدان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 16 تیر 1391 ساعت 23:59

در محکمۀ وجدان


شبی پاپ اعظم ز خوف خدا                       نخوابید تا صبحدم بی نوا

به چشمان گریان و حالی تباه                     دو دستانش لرزان به سوی اله

که ای آفرینندۀ خوب و زشت                     همه هست و بود و همه رشت و هشت

من از هول هنگامۀ رستخیز                       ندانم چه پاسخ دهم پای میز

چگونه دهم پای میزان جواب                      ز بی حد گناهان و نز یک صواب

چه گویم به قاضی به گاه سوال                چو پرسد ز من از حرام و حلال

چه گویم به وجدان آگاه خویش                  مرا از چه رو کرده ای ریش ریش

کدامین عمل از تو شد آشکار                     که راضی شود ز آن  عمل کردگار

مگر جانشین مسیحا نه ای                        ثمر بخش انجیل و لوقا نه ای

به فرمان حق است کار جهان                     سیاست گذاران و فرماندهان

نبینی که در غرب و شرق زمین                  گروهی خوش و صد هزاران غمین

نگویی چرا بندگان خدا                              گروهی به نعمت گروهی گدا

نگویی به پاریس خوبان شهر                     ندارند آگاهی از حال دهر

بجز می بجز نی ندانند کار                         شبانگاه مست  و سحرگه خمار

چه دانند پاریسیان شرق را                        در اعماق درماندگی غرب را

چه داند عمو سام-خاور زمین                     نیابی سری را که نبود غمین

چه داند تاچر یا تاچر مسلکان                      که جویند مه را پی قرص نان

تو  ای پاپ ای نایب آن شبان                      نبینی که گرگان برد برگان

چرا می نهی فرق بر کودکان                      یکی غرق نعمت یکی ناتوان

یکی همچو گل شادمان در چمن                 فروزنده رخ چون عقیق یمن

یکی در اروپا نهان در نعیم                         یکی آسیا در عذاب جحیم

ندانی  که هر گوشه انبارها                       مهمات حرب است خروارها

ندانی که با آن تن کودکان                          لت و پار سازند جنگاوران

ندانی که سرمایه داران غرب                      سر شرق کوبند آلات حرب

ندانی که در کاخ سرخ و سفید                    در حق پرستی است قفل وکلید

نگویی به سلّاخ مستعمرات                        بروی جهان بسته راه نجات

مسیحا نفرموده شوم است جنگ                بتر از جذام است این شوم ننگ

مسیحا نفرموده جنگاوران                          عدوی خدائید بر داوران

نگویی چرا سازمان ملل                             نسوزند سررشته های علل

الا دشمن خلق روی زمین                         جهان را چرا کرده ای دل غمین

نگویی چرا آن عمو سام را                         همان می پرستان خودکام را

جهان را چرا عور و عریان کنی                    ستم دیدگان زار و گریان کنی

که نوباوگانت خرامان شوند                        همه ناز پرورد دوران شوند

الا پاپ ای جانشین مسیح                         به کردگار گنگ و به گفتن فصیح

اگر جانشین مسیحا منم                            ز تقصیرهایم بلرزد تنم

میسحا کجا و من لقمه چین                      شب و روز در عیش و عشرت قرین

کجا کار او ناز پروردن است                       که این شیوه و کار و بار من است

من از بینوایان کجا آگهم                           کجا ره نمایم که خود گمرهم

خدایا الا ارحم الراحمین                            ز تقصیرها خوار و زارم غمین

ندارم پناهی به جز ذات تو                        مسیحا و آن پنج آیات تو

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 10 بهمن 1391 ساعت 04:30