• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 19 مهمان آنلاین داریم
خانه چنین گفت بودا خصال پادشاهان
خصال پادشاهان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 16 تیر 1391 ساعت 18:42

خصال پادشاهان


در گمان پادشاهان خلق‌ها                      در پی خلق‌اند و حلق و دلق‌ها

چون مهيّا بود آب و نانشان                      نانشان، جانانشان، ويرانشان

زآنچه حكم شاه او فرمان برد                   كی دگر سر در پی عصيان برد

اين گمان جملۀ خامان بود                       ناشی از كوتاهی دامان بود

آدمی جز خود ندارد سروری                    سر فرو نارد به پای مهتری

او سوای خود نه بيند برتری                     كی سپارد سر به از خود كمتری

هيچ كس نارد فرو سر بر كسی               قوش چون فرمانبَرد از كركسی

حكم راندن بر خلايق سرسری                 هست از ياسا و رسم بربری

آخرین بروز رسانی در شنبه, 26 اسفند 1391 ساعت 16:04