• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 40 مهمان آنلاین داریم
خانه چنین گفت بودا ساحل نشینان
ساحل نشینان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 16 تیر 1391 ساعت 18:39

ساحل‌نشينان


ما عزاداريم هر جا ماتم است                                   داغديده گر گدا و حاتم است

ما چو غوّاصان دريای غميم                                      سوك‌مندان غم هر آدميم

تا نخندد قلب‌ها از انبساط                                      نيست ما را نقل شادی در بساط

قلب ما با قلب هر صاحب نفس                                چون دو مرغی می تپد در يك قفس

جان ما را دَرزی جان‌آفرين                                       دوخته با يكدگر بی درز و چين

ای پدر ابرام، تابم در گسست                                 اختيار و شيشۀ صبرم شكست

صلح و جنگ


بس سُخن راندی مرا از نام و ننگ                            شمه‌ای گويم ترا از صلح و جنگ

نام اگر از حبّ ذات آمد پديد                                   می شود پايان آن شوم و پليد

خودپسندی حاصل خودخواهی است                       اوج و موجش در بساط شاهی است

تا كسی برتر نداند خويش را                                 چون شمارد كم ز خود درويش را

نام‌ها از حدّت خودبينی است                                از پی آمدهای خودشیرينی است

خودفريبی منشأ خودخواهی است                         ز آن سبب خودخواه در گمراهی است

هر كه خود از ديگران برتر شمرد                             شهروای خود به جای زر شُمرد

چونكه پُر شد از غرور خويشتن                               می رَمد از عُجب او هر مرد و زن

شاه از خودبينی خود غرّه است                            خود نداند كمتر از هر ذرّه است

بس كه روی عجب و نخوت می دهند                      دور و نزديك از غرورش می رَمند

شاه از مهر و صفا باشد بَری                                ورنه هر جا باب ميل مشتری

هر كسی او را خريداری كند                                 بايد از هيبت نگهداری كند

شاه بی هيبت به چشم چاكران                            هست نقل باب ميل اين و آن

شاه بی باد و پروت و اَخم و تخم                           می پذيرد از هزاران نيش زخم

صولت و حشمت اساس شاهی است                    ورنه اين منصب مخّل و واهی است

شاه بايد غبغب اندازد به پيش                              پركُند اندام چون پروار ميش

ای عجب از حُكم افلاطون خام                              عاقبت سر خورد از اين، فكر كام

شاه مانند عروسك كوكی است                           پشت پرده كارفرما، جوكی است

شاه را هرگز نباشد عزم جزم                               نيست ثابت رأی او در بَزم و رزم

شاه در مجموعۀ درباريان

هست افسارش كفِ حواريان

هر يكی افسار او سوئی كشد

گه به دريا، گه لب جوئی كشد

آخرین بروز رسانی در شنبه, 26 اسفند 1391 ساعت 16:34