• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 42 مهمان آنلاین داریم
سرهای سرخ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 16 تیر 1391 ساعت 18:30

سرهای سرخ


گر يكی گويد كه هان ای پرشكوه                                از ستم قلب رسيده بر ستوه

جور كم كن، عدل كن ای شهريار                                تا بماند نام نيكت پايدار

خود زبان از كام او بيرون كشی                                  دودمانش را به خاك و خون كشی

ای پدر من مرد اين ميدان نيم                                    مرد نافرمانی از وجدان نيم

گر بمن يك بار وجدان هی زند                                    بر نهالستان تگرگ دی زند

جانم از حرمان به فرياد آورد                                      مرگ شيرين را به فرهاد آورد

من نخواهم زندگی جز در صفا                                   از سياست گو، چه زايد، جز بلا

عور خواهم شد من از هر عاريت                                تا مگر يابم ديار عافيت

مستی اندر قصرهای زرنگار                                      دشمنی نبود به ذات كردگار

شب غنودن در دواج پرنيان                                       گوش‌ها بستن به فرياد و فغان

شأن انسان است يا دام و ددان                                چون پذيرد مرگ وجدان بخردان

من سوا خواهم شد از نسل شهان                            از چه می بايد شدن ننگ جهان

تو امين جان و مالِ ملتّی                                         خود اساس و علّت هر ذلّتی

سلطنت در دست چون من بلهوس                             دزد را ماند به سيمای عسس

من به كار خويشتن درمانده‌ام                                   از ديار عقل و وجدان رانده‌ام

من كه حيرانم به كار خويشتن                                   گو، چه سازم بهرِ ابناء وطن

آنكه او از عقل و وجدان گم شده                               با چه وجدان رهبر مردم شده

خوی سلطان چيست جز كبر و غرور                            ز آن سبب گردد شه از اتباع دور

سلطنت‌باب هوسبازان بود                                        پيش كبكان تازش بازان بود

سلطنت تنها به يزدان می سزد                                 كاو طعام از بهر عالم می پزد

مهر و قهرش هر كسی را شامل است                        آری، آری، آن يگانه كامل است

 

رفيق دزد، شريك غافله


انس و جان از خوان او روزی خورند                              می نپرسد مؤمنان يا كافرند

ما دليل دزد يغما خانه‌ايم                                         كی امانت‌دار اين ويرانه‌ایم

مملكت‌داری است ظاهر كار ما                                  وای اگر شيطان نباشد يار ما

شه كه در ديباج زر خوابيده است                               زلف با زلف بتان تابيده است

شه كه با درباريان شورا كند                                     تا گره از معضلی را وا كند

اولين اشكال او نادانی است                                    چون نداند گرگ در چوپانی است

من در اين دولاب سرتاسر لجن                                 پر شده چون اترك و رود تجن

غرق خواهم شد به آنی ای پدر                                اين چنين دشمن چرائی با پسر

آخرین بروز رسانی در شنبه, 26 اسفند 1391 ساعت 21:39