• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 8 مهمان آنلاین داریم
خانه چنین گفت بودا کانون فساد
کانون فساد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 16 تیر 1391 ساعت 18:08

كانون فساد


چيست دربار تو كانون فساد                               دكّۀ افساد مشتی بد نهاد

زآن سرت را می رساند تا به عرش                       تا برد از زير پايت تخته فرش

ز آن كلاهت را نهد بر فرق ماه                             تا در اندازد سرت در قعر چاه

هر كجا دلخواهشان آنجاست شاه                       گاه قعر چاه و گاهی اوج ماه

آنقدر ترديد در كارت كنند                                   افسرت گيرند و افسارت كنند

 

چاپلوسان

 

با گروهی حقّه‌باز و مفت‌خوار                             در خفا خائن به ظاهر جان نثار

در كف خود نيست عزم و رأی شاه                      می كشد درباريانش قعر چاه

هر كجا خواهند شد آنجاستی                           گاه در زير و گهی، بالاستی

گاه در زنجيرها با آهوان                                    گاه در كنج حرم با گلرُخان

گاه مشغول كثافت‌كاری است                           گه به بزم عيش در می خواری است

چون عروسك بين چندين حقّه‌باز                         می برندش گه به زير و گه فراز

راستی از خود نپرسد پادشاه                            من چرا هستم اسير بارگاه

من چرا از خلق روگردان شوم                            بندی اندر قصر چون دزدان شوم

 

مجذوم‌ها


خلق از من دور و من از خلق دور                        در حرم تنها بسان بوف كور

از چه است، دلقكانِ شوخ و شنگ                      گشته‌ام بازيچۀ مشتی دبنگ

من يكی درماندۀ تنها هستم                            كز عداد خلقها منها هستم

اين همه خوف و رجاء و بند و مست                   چاكران مخلص و بر سينه دست

آفت خلق و بلای ميهن‌اند                               كيست دشمن خود هم اينان دشمن‌اند

مملكت‌خواری است اين جاه و جلال                   شير مادر كی شود بر ما حلال

می خرند و می درند و می برند                        خصم جان مردم اين كشورند

تو به منصب‌ها رسانی دزد را                            رايگان سازی بدو هر مزد را

هر كه زو والا گهرها راضی اند                          صدر ديوان عدالت قاضی اند

ور يكی از عدل و وجدان دم زند                         بر جبين از خبط داغ غم زند

آخرین بروز رسانی در شنبه, 26 اسفند 1391 ساعت 22:28