• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 65 مهمان آنلاین داریم
خانه آلبرت شوایتزر چشم اندازها
چشم اندازها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 23:19

چشم‌اندازها


زمانه چرا غرق در ماتم است                      دل نوعروسان لبالب غم است!

سرچشمۀ رنج و غم‌ها کجاست                 کز آن صحن گیتی چو ماتم سراست

چرا خلق با هم برابر نی‌اند                        به یک خانه با هم برادر نی‌اند

جدائی که افکنده در دودمان                     که با هم شده دشمن و خصم جان

ز دیرین زمان‌ها اروپائیان                           مسلّط چو شد بر حریم جهان

زمین عرصۀ نهب و تاراج شد                     وز آن امن و آرامش اخراج شد

اروپائیان دانش اندوختند                           وز آن شعلۀ کین بر افروختند

سرازیر کردند ز اقصای غرب                       به مشرق زمین سیل آلات حرب

تدارک نمودند مستعمرات                         گرفتند سرچشمه‌های حیات!

که این قصّه محتاج تکرار نیست                  که جز ننگ و ترفند و ادبار نیست

اروپا در این عرصه ننگ آفرید                      به روی زمین گرگ و جنگ آفرید

ز دانش به جز مرگ سودی نداشت             به جز مرگ و غارت نمودی نداشت

هر آن دانشی یافت مرگ آفرید                  به گلزار هستی تگرگ آفرید

سر کودکان کوفت با بمب و تیر                  بدان سان که هر برگاّن نرّه شیر!

همه خون بیچارگان نوش کرد                    عروسان تباه و سیه‌پوش کرد

جهان را سراسر عزاخانه کرد                    به جز خاک خود جمله ویرانه کرد

زمین شد سرای فقیر و غنی                    یکی چاق و چلّه دگر مردنی

یکی در اروپا به عیش و رفاه                     هزاران درون دره زار و تباه

هزاران بشر در سواحل اسیر                    حیات همه قبضۀ یک امیر

اروپا زمین را پر از رنج کرد                         وز آن مخزن خود پر از گنج کرد

از آن دانش و علم و هوش و نبوغ               جهان کرد ظلمات و خود پُرفروغ

از آن خرمن و بذر و کشت و فنون               نیفشاند جز بذر جهل و جنون

خود آراسته همچو باغ ارم                       جهان کرده چون دوزخ رنج و غم

که این ننگ غم‌نامۀ عالم است                سیه سرنوشت بنی‌آدم است

ندانم از این مکر و ترفندها                      وزین دام و این قید و این بندها

به کردار خود بنگر اندر زمین                    دمی‌ ای جفا پیشۀ نازنین!

چه دیده جهان از توانائی‌ات                    ز نیروی هوش و ز دانائی‌ات؟

پریشان کنی مردم عالمی                     که در عیش و عشرت سرآری دمی!

چه  لذّت ز یک گل درون خارزار                تو پروار و مردم نژند و نزار

مدامین مسیحا مسیحا کنند                  پس آنگه پریشان و یغما کنند

که آن مهر رخشان گیتی فروز                نیامد که مردم شود تیره روز

وی آمد که دنیا گلستان شود                غم‌افسای نی خصم انسان شود

چنین است اندیشه‌های کشیش            به جان مسیح است هر رنج و بیش

کشیش ار ره پاک عیسی سپرد            در این راه پُر رنج و غم پا فشرد

عزیز دل خلق عالم شود                      نگین گرانقدر خاتم شود

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 03 اردیبهشت 1392 ساعت 06:10