• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 61 مهمان آنلاین داریم
رستگاران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 23:09

رستگاران


گرت رستگاری است آزاده باش                 به خدمت کمربند و آماده باش

چو مردانِ ره گام در راه نه                       ز چه خیمه بر تارک ماه نه

یکی بال زن زین عفونت سرای                  به گلزار جان بخش خدمت درآی

اگر مست عشقی خریدار باش                 هماره پی محنت یار باش

برو در پی قلب‌های غمین                       که تا ملک طلق تو گردد زمین

به دل‌ها بزن خیمۀ عافیت                       وز آن جوی بر خویش خوش عاقبت

بدست آر دل تا که سرور شوی                به خدمت چو سر باختی سر شوی

فنا ناپذیران خدا طینت‌اند                        بر اندام هستی بهین زینت اند

 

شب‌های جهان


بشارت دلا غم به پایان رسید                     بسر دور حرمان و هجران رسید

بسی جان که از غصه بر لب رسید              به صبح وصال این سیه شب رسید

بسی جان ستان زاد این جان ستان            همین زال سفاک پر داستان

که یک مصلح پاک پیمان رسید                   به درمان بس درد لقمان رسید

بسی ذئب و سرحان که پرورد و زاد            به هر برّه صد داغ دندان نهاد

که یک داعی و عاشق راستین                 بپرورد در دامن و آستین

یکی مرد از دورۀ عاشقان                        زده پشت و پا بر عروس جهان

در آورده از تن قبای هوس                        به هر ذی نفس بسته بند نفس

یکی از هزاران هزاران طبیب                      تهی از هوس‌ها و وجدان نصیب

پذیرفت بر جان همه زخم ها                     نیاورد خم بر رخ از اخم‌ها

همه لاغران را بگردن گرفت                      در این ره دل از دختر و زن گرفت

شبانی که پروار بندان نداشت                  به آغل درون گوسفندان نداشت

که پروار سازد کند دنبه دار                      مگر برّگان را کند نوش خوار

بشارت که گفتار کردار گشت                   طبیب و پرستار بیمار گشت

 

از زنگی به فرنگی


دریغ از تو و آن گران لحظه‌ها                    که گردد در آن شهر شهوت هبا!

مگر ما در این جا بشر نیستیم                  ز یک مام وز یک پدر نیستیم

تو که محو رخسار مه پاره‌ای                    کجا در غم مای بیچاره ای

چه دانی چسان جوش‌های جذام             خور و خواب را کرده بر ما حرام

چه دانی در آن بستر پرنیان                     رسد بر فلک شیون زنگیان

 

پند سقراط


چه خوش گفت بقراط داننده راز                 مده ره در این فن بر اهل مجاز

نه هر مرمرین سنگ و هر پاره چوب            دهد بر هنرمند تندیس خوب

گره یا که رگ‌ها نهان در درون                  کند بی‌ثمر سعی از حد فزون

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 03 اردیبهشت 1392 ساعت 06:26