• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 66 مهمان آنلاین داریم
پند سقراط مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 22:51

پند سقراط


چه خوش گفت سقراط داننده راه               به یاران پُر رنج و اندوه و آه

همه ره روانیم تا کوی دوست                    هر آن جا که مشتاق دیدار اوست

چرا نیمه ره را درنگ آورید                         بخود عرصۀ وصل تنگ آورید

اگر زاد راه است آن جان پاک                     ز دیدار آن جان جانان چه باک

از اوئیم و یک سوی او می‌رویم                   بر آئینۀ روبرو می‌رویم

یکی مرغ عرشی به کنج قفس                  پرش آرزو می‌کند هر نفس

بجان آمده در به زندان تن                         از این مسلخ پُر ز چرک و عفن

میاندیش درب قفس بازکن                       دو شهبال بگشای پرواز کن

رها کن زیارت// کند اصل خویش                بجوید پس از سالها وصل خویش

حکیمان که کار آشنای دل‌اند                   دریغ از که در بند آب و گل اند

بلی ره‌شناسان این راه دور                     بَر یار پویند با شوق و شور

چراکه در این راه پُر پیچ و خم                   نبودند جز بندۀ بیش و کم

کم و بیش این گنج و گنجینه‌دار                بود زآنِ میراث و میراث‌خوار

در این ره گذر آنکه گمراه نیست               به میراث خواران فزون خواه نیست

سبک بار پوید ره گور را                          به سر منزل آرد رَهِ دور را

به سنجد به میزان حق بارها                  سپارد به وجدان همه کارها

همه گوش بر حکم وجدان کند                ترازوی میزان از ایمان کند

همه خدمت نوع انسان کند                   وز آن کسب نیرو ز یزدان کند

به ناخن که داده گره واکند                    نه خون در دل پیر و بُرنا کند

که وجدان به خدمت بهین رهنماست       طنین خدا در دل و جان ماست

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 04 اردیبهشت 1392 ساعت 03:51