• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 58 مهمان آنلاین داریم
خانه آلبرت شوایتزر گنج‌های بی‌زوال
گنج‌های بی‌زوال مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 22:25

گنج‌های بی‌زوال


حکیم خردمند بیدار دل                            رهانیده دل از غم آب و گل

چو سقراط در برزن و انجمن                      بهر نوجوان و بهر مرد و زن

چنین گفت آن خیر خواه همه                    که هم خادم برّه بُد هم رمه

که هر یک دُر گوهر و حکمت است             چو باران نیسان همه رحمت است

کویر دل از آن شکوفان شود                     پر از غنچه گلهای وجدان شود

سُخن چون تراود ز دل‌های پاک                 در آرد گل حکمت از شیره خاک

سُخن‌های پاک ز خود رستگان                   ز تن رسته با روح پیوستگان

گرامی‌ترین گوهر هستی است                 جز آن آنچه مانده بجا پستی است

فضولات پس مانده زآنِ تن است                سزاوار نیران و سوزاندن است

هر آن کرد آرایش از آن گُهر                      گزیده شود از نژاد بشر

که حکمت شکوفا کند روح را                    به ساحل رساند // نوح را

حکیمی که بر گفتِ خود عامل است           میان حکیمان هم او کامل است

چه خوش گفت فردوسی جاودان               در آن پُر ز گنج و گهر داستان

کلام حکیم رهیده ز تن                            نفرموده بهر تفاخر سُخن

کلید سُخن (نجات) از هوای تن است          که فرمان من جمله ما و من است

فروغی است تابیده از مهر یار                    ز فیض و کرامت ز اعماق غار

سروشی است از فیض ربّ جلیل               به گم گشتگان رهنما و دلیل

چه خوش گفت فردوسی جاودان               در آن پُر ز گنج و گهر داستان

حکیمی که گوید که تا دیگران                    بنوشند آن گفته‌های گران

چه نوبت رسد بر خود خویشتن                  نیاید از اوکار جز دم زدن

بجز نغز گفتار و جُز های و هوی                 اگر زآن حکیم سُخن ور مجوی

اگر خود کند آنکه گوید بغیر                       چرا خود نورزد اگر هست خیر

خود این یکّه تاز دیار عمل                         چه میزان و جوزا چه حوت و حمل

بهر جای دنیا که بوده مقیم                       نه از رنج‌ها باک و نز مرگ بیم

همی گام در ملک وجدان زده                    دم از صلح ابناء انسان زده

نیاسوده یکدم ز رنج و اَلم                         همه پشت کرده به ناز و نعم

ز خود دست شسته شده دیگران              یکی جرعه کشته //(یکی) بیکران

سخن‌های او سرفرازی دهد                     نه چون قصّه دل را به بازی دهد

همه راز ایثار و رمز صفاست                     کلید درِ گنج‌های بقاست

نگفته که کس کامل از آن شود                 همی مجری و عامل آن شود

خود اول فشرده قدم در عمل                   پس آنگه پذیرفته فیض اجل

همه گام در کوی وجدان زده                    سراندر رهِ صلح انسان زده

گرامی شمار این گران گنج‌ها                   الّا غرقه در رنج‌ها

نه این شهرزاد است و لالائی اش             ببالین غولان شکرخوائی اش

ندای سروش ابد زنده است                     نه جان و دل از عیش آکنده است

کلید دَرِ زور نامردن است                         غم بار نوع بشر بُردن است

ز خود رستن و دیگران گشتن است            نه بر بالش ناز خوش هشتن است

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 04 اردیبهشت 1392 ساعت 17:12