• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان آنلاین داریم
خانه خادم نادم برتر ها و برتری ها
برتر ها و برتری ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 15:53

برتر ها و برتری ها

 

نمودار تشخّص های انسان                        صفات مشترک در انس و حیوان

شرارت ها دلیل قهرمانی است                   نه انسان دوستی و مهربانی است

محبّت شیوۀ فرزانگان است                        شقاوت پیشۀ دیوانگان است

گر از اعصار دیرین برتری ها                         نشان های سریّ و سروری ها

ز دلجوئی  و از مهر آوری بود                       وز ایثار و عدالت پروری بود

ز خدمت ها بزرگی گر نشان داشت              جنایتکار کی نام و نشان داشت

جنایتکار چون سالار می شد                      بدوش ملتّی سربار می شد

چنین دنیا سرا پا غرق ننگ است                که انگیزندۀ عصیان و جنگ است

بزرگی در سخا و مهر و جود است               نه در شمشیرهای زهر سود است

توان دادن به هر جا ناتوان است                  نه تاراج متاع جسم و جان است

نهادن مرهم اندر زخم دل هاست                نه مدفون کردنش در تیره خاک است

دلیل شهرت و نام و بزرگی                        کجا می شد صفات و خوی گرگی

نجات از ذلت و رنج و مهالک                       نشان بود از بزرگی در ممالک

نه آدم سوزی و تاراج و غارت                      به اشرار و ددان دادن امارت

به فرهنگ جهان این رسم و این راه             جهان را کرده بد فرهنگ و گمراه

شرارت ها امارت آفریده                           نجابت ها حقارت آفریده

بشر تا پیرو خوی ددان است                      ددان حاکم به فرهنگ جهان است

هر آنکس دم زند از صلح و احسان               و را خوانند خام و گول و نادان

هر آنکس دم زند از خون و خنجر                  بدین دعوی نهندش تاج بر سر

امارت در شرارت ریشه کرده                      و ز آن رو قتل و غارت پیشه کرده

جهان تا این چنین فرهنگ دارد                   به هر شام و سحر یک جنگ دارد

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 21:58