• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 46 مهمان آنلاین داریم
خانه خادم نادم از ثری تا ثریا
از ثری تا ثریا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 15:35

از ثری تا ثریا

 

هزاران بی نوا و زار و عریان                      یکی مانند من در اوج امکان

زمین از آن فرزندان آن است                     نه زآن مالک و ارباب و خان است

به غیر از ذات حق مالک ندارد                   ازین سان غیره و ذالک ندارد

زمین در زیر پای بی نوایان                        که بسپارند بهر لقمه ای جان

برای مفلسان دارالعذاب است                  جگر خون دل، از غم ها کباب است

به عالم عدل با این پی گذاری                  که نان خوردن بود با رنج و خواری

فسون و قصه و خواب و خیال است            عدالت در زمین فرض و محال است

زمین با این چنین بنیان گذاری                   گروهی روز و شب در زر شماری

ز پستان زمین هی شیر جوشد                 گروه زر شمارش سیر نوشد

جز اینان فوج فوج بی رمق ها                    به زیر مشت حرمان ها دمق ها

هزاران در هزاران لخت و عوران                  ازین بی مهر مادر رانده پوران

بسی زین شیر مادر تر نسازند                  دل آرام از دل مادر نسازند

نصیب مردمان خار است ازین باغ               بلی باغ جهان پر گشته از زاغ

برای عندلیبانش امان نیست                    جوی انصاف هم در باغبان نیست

گروهی روز و شب در زر شماری               همه خلق جهان در رنج و خواری

زمین با سیر چونین رسم و آئین                کجا گردد دمی بی کینه و کین

گدایان جهان با قهر و عصیان                    هر آن گردد بنا سازند ویران

که محروم از مزایای زمین اند                    گروهی شاد و آنان دل غمین اند

زمین باید ز نو تقسیم گردد                       عدالت صادق و تعمیم گردد

جهان تا ز آن مشتی زر شمار است            گروهی مست و ثروتمند و هار است

جهانِ آکل و ماکول باشد                          نه در نزد خدا مقبول باشد

به عالم تا چنین نظمی رواج است               کهن درد خلایق لاعلاج است

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 22:02