• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 18 مهمان آنلاین داریم
وطن مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 15:26

وطن

 

چنان دان مملکت یک دودمان است             که در آن بس دهات و شارسان است

بزرگ مملکت سر دودمانش                       به جان هر سری بر بسته جانش

اگر فرزانه و دل پاک باشد                         ز جان دل بسته آب و خاک باشد

و گر سر از خرد آباد باشد                         ترازو دار عقل و داد باشد

اگر دل در کمند یار نبود                            سیاست باز و افسونکار نبود

خرد فرمانروای فکر و رایش                        نه لغزد در صراط جهل پایش

نه خود در بستر پر قو لمیده                      هزاران تن ز سرما قد خمیده

اگر باشد عطوف و بخرد و راد                     ز نورِ داد، دل در سینه ها شاد

و گر کژ طبع و بد قلب و ستمگر                  وطن درمانده ملت زار و مضطر

لبالب کینه و لج باز و سرسخت                  وطن ویرانه و اتباع بدبخت

که میهن در مثل چون دودمان است            بد و خوبش ز رهبرهای آن است

اگر رهبر خداخوی و خردمند                      خلایق یک به یک او را جگر بند

و گر مردم فریب و ماجراجوی                     فساد و فتنه در هر برزن و کوی

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 22:12