• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 37 مهمان آنلاین داریم
خانه خادم نادم جنّت المأوا
جنّت المأوا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 15:23

جنّت المأوا

 

چه خوش فرمود آن استاد مشهور                که از انوار حق پر باد آن گور

«بهشت آنجاست کآزاری نباشد»                «کسی را با کسی کاری نباشد»

نه گل نازد به خاری من قشنگم                   تو چرکینی و من خوش آب و رنگم

تو مسکینی گدائی ژنده پوشی                   به بزم اغنیا ته جرعه نوشی

من آن سردار و سالار و امیرم                     هزاران چون تو بر چیزی نگیرم

نه آهوئی دژم از شاخ ثوری                       نه از سنجر به زالی ظلم و جوری

نه شب از شحنه در هول و تلاطم               نه گزمه در تکاپو و تهاجم

نه حاتم را هوای کدخدائی                        نه مفلس را به دل شوق گدائی

نه ملت خصم با دوست که مستند              نه دولت قهر با ملت که پستند

امیری نی که بر بندد اسیری                     اسیری نی که تازد بر امیری

گنه فرزند فقر و نامرادی است                   نه محصول سرشت و بدنهادی است

به شاگردان چنین فرموده استاد                مبادا کس برد این نکته از یاد

که مام هر تباهی تنگدستی است             کز آن سرچشمه جوشد ننگ و پستی

عدالت نیست هر جا پر گناه است              که عدوان و ستم چون تیره چاه است

اگر میهن به عدل و داد گردد                     وجب در هر وجب آباد گردد

طبایع بذر نیکی پروراند                             ز همت توسن خدمت جهاند

به چونین مرز و بوم و خاک و کشور              نه حرمان بر دلی من درد در سر

جهانگیری نه ، تا اشکی فشاند                 کمانگیری نه تا تیری نشاند

همه نرم و همه راد و همه رام                   نه یک سر پخته و صدها خل و خام

همه هم دم همه هم دل همه خوب            نه یک نرم و هزاران آهن و چوب

سر انگشتان همه در رهنمائی                   پی آسودن و مشکل گشائی

حریم دودمان ها مثل گلشن                     نه چون بیت الحزن پر آه و شیون

خدا در بند بند هر وجودی                         نهاده از صفا نقش و نمودی

که اهریمن در آن مأوا ندارد                       مجال فتنه و غوغا ندارد

ملک در کسوت اولاد آدم                          نه غم بر دل نه خواهد بر دلی غم

خدا در هر قدم همراه و یارش                   گره بگشودن از هر بسته کارش

دیاری امن و آرام و منزّه                           در آن خرد و کلان شاد و مرّفه

نه آشوبی نه بلوائی نه رزمی                    نه سرمستانه خل بازی به بزمی

تو گوئی مام گاه شیر دادن                       و یا در مهلت نوزاد زادن

بجز نام خدا یادی نکرده                           جز از حق داد و فریادی نکرده

دبستان ها بهشت آسا پر از حور                ز عفّت دیدگان زیبا و پر نور

همه خوبی همه نیکی همه کش               گهر ها در صدف ها پاک و بی غش

نخواهد کس به غیر از خوبی کس               پی آبادی کشور همین بس

دل اندر سینه ها مأوای باری است             نه جای حقد و کین و فتنه کاری است

دلی کز خیر ها لبریز نبود                         چنین دل جز دل چنگیز نبود

ز دل هائی که جوشد خیر مردم                نگردد یاد حق یک لحظه ای گم

دلی کان، کان خیر دیگران است                مکان حضرت سبحان همان است

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 15 اسفند 1391 ساعت 22:21