• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 48 مهمان آنلاین داریم
خانه امیر کبیر شورای شیاطین (ادامه)
شورای شیاطین (ادامه) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 03:36

شورای شیاطین


مَهد علیا مادر شاهِ جوان                                  بَهرِ جلبِ آن امیر کاردان

ظاهراً دلداده و ایثار بود                                    والۀ آن عزم و آن کردار بود

مهر اخلاص امیر نامدار                                     کرد آن را از دل و جان وامدار

کاردانی، پاکبازی چون امیر                                بهترین حامی است بر شاه صغیر

آنهمه دانائی و آزادگی                                     صدق و سلم و بی‌غشیّ و سادگی

مام شه را عاشق و شیدا نمود                          کی توان مردی چنین پیدا نمود

گفت با شاه جوان آن وصله‌کار                            کای بلایت بر سرم و ای شهریار

وصلۀ ما نیست افسوس این امیر                         باید او را کرد در دامی اسیر

بایدش با زلف دلبر رام کرد                                 این گریزان صید را در دام کرد

او زنی دارد که دهقان زاده است                         بی‌سواد و خام و صاف و ساده است

از زمانی که امیر آمد به شهر                             کرده از دیدار شوی خویش قهر

ترک شوهر گفته در ده مانده است                      گوئیا او شوهر از خود رانده است

تا که از ما نیست او نامحرم است                        این جدائی مورث رنج و غم است

باید او را وصلۀ قاجار کرد                                   پا به خدمت بسته و ناچار کرد

باید او را کرد وصل سلطنت                                تا نیفتد کس به فکرِ شیطنت

گر توانم راضی و رامش کنم                               با یکی دردانه در دامش کنم

دختر دهقان کجا و این مقام                              کی چنین دانا زید با آن عوام

این شکار خام دائم رام ماست                           عقل و هوش کوشش اش بر کام ماست

گر جدا سازم ورا از همسرش                            خواهر شه را کنم هم بسترش

ناصرالدّین گفت مادر مرحبا                                بر چنین تدبیر و رأی بی‌خطا

خویش و قوم ما شود گر این زعیم                       با چنین تدبیر و ایمان قویم

گر شود این مرد شوهر خواهرم                          از همه شاهان عالم سر ترم

گر گذاری پای او در پا لَهنگ                               چون ز اقیانوس سر تابد نهنگ

خواهرم گر مرد سازد مرد را                              چاره خواهد کرد او هر درد را

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 02 اسفند 1391 ساعت 03:54