• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 60 مهمان آنلاین داریم
خانه امیر کبیر شورای شیاطین
شورای شیاطین مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 02:56

شورای شیاطین


مَهدِ عُلیا از پی تسخیر شیر                              دام دیگر بَست در راه امیر

دخت خود را داد بر آن شیر مرد                          تا شکست آرد ورا در این نبرد

تا مگر ساکت کند وجدانِ او                              نعره‌های حق درونِ جانِ او

تا مگر کوته نماید راه را                                    قبض خود سازد امیر و شاه را

تا مگر از راه وصلِ دخترش                                گیرد اندر کف زمامِ همسرش

ای عجب از این خیالِ خامِ زن                            کی فِتد بیداد دل در دامِ زن

دامِ زن افتد کسی کاو خفته است                     فاتِحت در فوت وجدان گفته است

کی اسیر زن شود بیدار دل                             سر نتابد گر رود در زیرِ گِل

عمرِ مردِ زنده دل پیمان اوست                         رهنمایش نعرۀ وجدانِ اوست

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 02 اسفند 1391 ساعت 18:39