• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 98 مهمان آنلاین داریم
خانه رنج باغبان گلخانه ها
گلخانه ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 14 تیر 1391 ساعت 19:32

گلخانه ها

 

ایکه   از   گلهای    باغ آرزوی دیگران                      بهر عیش خود تدارک دیده ای گلخانه ها

بوستان زندگی را برگریزان کرده ای                           بلبلان را بی نوا چون جغد در ویرانه ها

از  سرشک  دیده  و  خونِ  دل درماندگان            جای  می  کرده  لبالب  ساغر  و پیمانه ها

کرده دلها را پریشان دیده ها را بی فروغ               جان  ابناء  زمان را  همچو محنت  خانه ها

هر کجا نوغنچه ای در شاخسار آرزوست               در طوافش پرفشان چون بلهوس پروانه ها

هر کجا شمعی است در قندیل  ایوان امید        هر کجا بزمی است از پاکی درون کاشانه ها

در دمی خاموش میسازی بسان  باد سام         میزنی  آتش   به  بنیادش   چنان  دیوانه ها

باغبانها  را  کنی  در  مرگ  گلها سوگمند         صحن گلشن را زشیون چون مصیبت خانه ها

این   ندانی   داستان   پرداز  پیر  روزگار         از  ستمگر  دارد  اندر   سینه  بس  افسانه ها

چیست   پایان  جفاکاری  بغیر از ملعنت             نقش   سرتاپا   جنون   از   پیکر   دیوانه ها

* * *

غرور از بهر زیبا محنت و رنج و بلا باشد           بدین   طاووس  غّره دل  فدا کردن خطا باشد

نمک نشناس را ایثار خبط  و  ناروا باشد             دریغ از قطره بارانی که نوش بی صفا باشد

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 19 آذر 1391 ساعت 23:02