• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 83 مهمان آنلاین داریم
خانه رنج باغبان در کویرستان
در کویرستان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 14 تیر 1391 ساعت 19:21

در کویرستان

 

در کویرستان نروید غیر خار                     پژمرَد نو غنچه گل در شاخسار

شرح   مظلومیّت   و حرمان تو                 جان   گدازد   از   غم   هجران  تو

زاغ طینت ها عدوی هستی اند               مظهر  بد   فطرتی  و  پستی اند

محو رنج باغبانان پیشه شان                  کندن و تاراج و گل اندیشه شان

هر کجا بال و پر افشان کرده اند              غنچه و گل راپریشان کرده اند

باغبانان   را   نشانده   در  عزا                کرده صحن باغ  را ماتم سرا

آن عقم سازد سر از اندیشه ها               عقل و استعداد اندر ریشه ها

عدل اگر نبود به گلشن حکمران               دق  کند  از کید  زاغان  باغبان

باغ   عالم   از   هجوم   ظالمان               گشته گورستان خونین باغبان

طبع ظالم چون وزد بر بوستان                  برگ و بار باغ و گل سازد خزان

باغ را فرمانروا سازد به باغ                      عندلیبان   را   نهد  بر دیده داغ

کور باشد ظالمان را دیدگان                    زان زند آتش به باغ و بوستان

از هجومی غنچه ها پژمان کند                سینه ها از غصّه گورستان کند

باغبانان   را   نشاند  در  عزا                  باغ ها را میکند ماتم سرا

سینه ها را پر کند از کینه ها                  وز غبار غم رخ آیینه ها

ظالمان   زاغان   باغ   عالمند                 آفت  گلزار  جان  آدم اند

سر گرانی های گل بر باغبان                 هست از آموزش این ناکسان

گرگ طبعان و حرامی سیرتان                از فزون خواهی جهان کرده خزان

هر کجا گل رسته اندر شاخسار             دست   ظالم کرده  دل  ها  داغدار

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 19 آذر 1391 ساعت 22:29