• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 69 مهمان آنلاین داریم
خانه جدل در ملکوت شیطان و فضولی و ندا
شیطان و فضولی و ندا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 09 تیر 1391 ساعت 18:00

شیطان:


چه اشتباه نمودم که خاک بر سر من                     تعنّت ابدیّت شده است کیفر من

مرا که نیست وقوف از مشّیت ازلی                       چه جای آنکه گشایم لبان به ‌لا و بلی

بُدم مقرّب درگاه حق چو دردائیل                          و یا هماره سر کار خود چو اسرافیل

زبان بلای عجیبی است ای خوشا لالی!                دهان از اوّلم ای کاش بود از آن خالی

مرا چکار که پایان کار خلقت چیست!                    قضاوت از چه به حکمی کز آن وقوفم نیست!

نه از مقدّمه‌اش آگهم نه از پایان                         چه شرط عقل که وارد شوم به مطلب آن

مرا که اذن تفکر به راز دانی نیست                      به پشت کرسی شورا سخن پرانی چیست

 

فضولی:


سئوال کرد که پایان کار من چه شود                   سزای خدمت پیرار و پار من چه شود

حقوق خدمت سی قرن بندگی کردن                  بدرگهت ز سر و جان دوندگی کردن

 

ندا:


ندا رسید که تو بعد از این عدوی منی                  معاندیّ و چنان خصم رو به ‌روی منی

چو بنده گشت رها از اطاعت یزدان                     دگر ز ما چه هدایت به عبد نافرمان

* * *

شعار تو پس از این دام و دانه گستردن                 ز راه راست پرستیدگان بدر کردن

بهرکجا که دلی پر ز خبث و وسوسه‌هاست            برای چون تو خبیثی بسان مدرسه‌هاست

سرای سینۀ هر بنده‌ای که ظلمانی است              تو را همیشه در آن بزم عیش و مهمانی است

هر آن لئیم که زر مسلک است و پست نهاد            هر آن شریر که کارش شرارت است و فساد

بهر دیار که زندان بنا کند حاکم                            بهر کجای که در دین ریا کند عالم

بهرکجا که ستم پیشه‌ای ستم راند                      سمند آز و هوس هر طرف بجولاند

بهردیار که حکّامشان بُوَد ظالم                            بصدر مسند زرق و ریا بُوَد عالم

بهرکجا که دراز است دست استبداد                    بگوش حاکم ظالم نمی‌رسد فریاد

سرشک اشک یتیمان بجام زریّن است                 بکام خفته نهادان شرنگ شیرین است

بهر دیار که کالای عقل ارزانست                         بسینه‌های بزرگانش خفته وجدانست

بهردیار دروغ است حکمران امور                          حقیقت است بزندان قدرت و زر و زور

تو در قلمرو آن یکه‌تازه میدانی                            پی افکندۀ بنیاد عقل و ایمانی

سزای بندۀ عاصی و خیره و شکّاک                    بسرّ حکمت و فرمان ذات حق بی‌باک

عذاب دوزخ و نفرین و لعن و دشنام است             نه این لعین سزای هر آنکه خودکام است

بحکمت ازلی آنکه چون و چند کند                      همان اراده نماید که خود پسند کند

بسان طفل، مطّلا دهد طلا گیرد                       به نقد عافیت از خیرگی بلا گیرد

نه خوانده ابجد و نادیده مکتب استاد                  به نفی دانش دانا برآورد فریاد

فرشته‌ایکه به پندار خویش مغرور است               که صحن دلکش گلشن چو صعوۀ  کور است

بسان طفل عنود و لجوج ابجد خوان                  ز کَلمَنُ و قَرَشَت گشته منکر قرآن

ملول و منفعل و دل بریده و نادم                      ز بارگاه جلالت برون ‌شده خادم

* * *

چو این فرشتۀ گمراه و سرکش و ملعون             ز عجب و خیره‌سری گشت تا ابد مغبون

هر آن بکار خدا شبهه کرد شیطانست               همین فرشتۀ مطرود رهبر آن است

مکان او ابدالدّهر قعر نیران است                      درون دوزخ در شعله‌های سوزانست

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 21 آذر 1391 ساعت 07:43